Služby

Ve svém ateliéru se zaměřuji na nadstandardní služby v oblasti projektové přípravy staveb.
Zajišťuji zpracování projektů od prvotních analýz, vypracování ideových návrhů a dokumentace ve všech fázích projektové přípravy až po samotnou realizaci zakázky, včetně zajištění inženýringu, autorského dozoru a technického dozoru investora.

 • Analýzy projektů
 • Návrhy staveb – studie
 • Dokumentace pro územní rozhodnutí
 • Dokumentace pro stavební povolení
 • Dokumentace pro provedení stavby
 • Autorský dozor
 • Inženýring
 • Technický dozor investora

 
 

Oblasti činnosti

Svou prací se zaměřuji zejména na následující okruhy staveb, včetně jejich modernizace, přestavby a restrukturalizace:
 • Průmyslové stavby a areály
 • Administrativní budovy
 • Obytné stavby
 • Obchodní stavby